Mikuláš Vareha
Mikuláš Vareha

Mikuláš Vareha, DPH a daňové kontroly

Mikuláš Vareha je podnikateľ z Východného Slovenska. Do holdingového impéria patrí viac ako 50 firiem, ktoré podnikajú prevažne v poľnohospodárskej činnosti a vinárstve. Práve množstvo spoločností a rozmáhajúce sa podnikateľské aktivity boli tŕňom v aku istým skupinám, ktoré sa zaslúžili o vykonanie viac ako 2000 daňových kontrôl, z ktorých viac ako 600 je stále živých a boli začaté v priebehu posledných 16 mesiacov. Daňoví kontrolóri však pri výkone daňových kontrôl nedodržujú zákon a porušujú základné práva daňového subjektu.

Ďalšie informácie Vám prinesieme postupne

mdx • 15.7.2011

Comments and discussion

Post a comment / Comments guidelines

└─ Please, to post your comments.

Mikuláš Vareha • SK • Slovensko © 2011